İRAN İLE NÜKLEER VE ÖTESİ

2015-04-06 23:31:00

ABD-Batı ile İran arasında Lozan’da varılan nükleer antlaşma, Ortadoğu için tarihi bir dönemeci ifade etmektedir. Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP)’un son tahlilde amacı Peştunluktan, Şii coğrafyasına, Filistin devletine, Suudi Arabistan devletinin, Irak-Suriye devletlerinin sınırlarının değişimini sağlamak, Ortadoğu haritasını yeniden şekillendirmektir. BOP’ sinde Türkiye, Yeni Osmanlıcılık akımı ile beraber Ortadoğu enerji ve enerji nakil hatlarının güvenliğini coğrafyasındaki Kürtler ile ittifak yaparak sağlaması öngörülmüştür. İran ve Doğu bloğu ülkelerine duyulan güvensizlik, Türkiye’nin yükselen bölgesel güç olmasının önünü açmıştır. Türkiye Batı’nın İran’a duyduğu güvensizlikten, ekonomik ambargodan istifade etmesini ve amiane tabirle bölgede‘’Ortadoğu beyliği’’ hükmünü sürmesini bilmiştir. Suriye’de Beşar Esad ile muhalifler arasında yaşanan iç savaşta ABD desteklediği muhaliflerin başarılı olamaması, Ortadoğu’da Şiilerin etki ve güçlerini Suriye’de, Lübnan’da, Yemen’de arttırması, BOP Şii’ler ile anlaşmadan Ortadoğu’da yeniden haritaların şekillenemeyeceğini somut olarak ortaya koymuştur. Iraktan-Suriye’ye IŞİD’in kırdığı fay hattından Şiiler, Kürtler güçlenerek, Sünniler ise terörize olarak çıkmıştır. Türkiye’de Yeni Osmanlıcılık akımı BOP Kürdistan bölgesinin Türkiye kısmında dindaşlık üzerinden, Türkiye kısmı dışındaki bölgeleri ile enerji ve enerji nakil hatları güvenliği üzerinden bir bağlılık ve bağımlılık ilişkisi kurulacağı hesaplarını yapmıştır. Türkiye ve bölge Kürtlerinin ittifak yapması, BOP ile yükselen bölgesel güç ol... Devamı

Küresel Nizam

2014-12-13 00:19:00

KÜRESEL NİZAM İdeoloji-Devlet İdeoloji bir siyasal grubun devleti yönetme biçiminin siyasi,sosyal,ekonomik etkileriyle kendi içinde bulunduğu siyasi dönemi aşacak şekilde toplumun ve devletin örgütlenmesidir ancak tam anlamıyla bir ideolojiden bahsetmek için siyasi,sosyal,ekonomik etkilerini gelecek yıllara taşıyan rejim öğretisi,yönetim biçiminin karşıtlıklar kazanması mümkündür.İdeoloji ekseninde kazanılan karşıtlıkların(iç tehdit) devlet tarafından yönetebilir olması gerekmektedir.İdeolojinin devletin varlık alanındaki tasarruflarının orantısız ve aşırı olması ideoloji-devlet çatışmasına neden olacaktır.Diğer bir ifadeyle devlet kurumsal yapısı ile şekillenen karakteri vasıtasıyla , toplum için ideolojinin balans ayarlarını yapar. Devlet-İç Tehdit-Orantısız Güç Devleti diğer silahlı güçlerden ayıran temel özelliklerden bir tanesi,gücünü,cebrini kullanma şeklidir.Devlet gücünü,cebrini ne kadar sert bir şekilde kullanırsa,devlet karakterinden ,dengesinden,nizamından uzaklaşmaktadır.Dünyada Afganistan Taliban,IŞİD,El Nusra gibi örgütlerin devlet karakterine bir türlü girememesinin nedeni gücü,cebri aşırı ve orantısız kullanmalarından kaynaklanmaktadır.Uluslararası sistemde ülkeler,topluluklar,gruplar aşırı güç ve cebir kullanımı yapmaktaysa da bu durum bölgesel ve küresel güç dengesi çerçevesinde yapılabilirlik kazanan bir durumdur.Diğer bir ifadeyle bir ülkenin kendi toprakları üzerinde aşırı güç kullanımı,diğer ülkelerin çıkarları ile oluşan güç dengesi ve dünyadaki genel siyasi atmosfer ile mümkün olabilmektedir. Devletin gücü kullanım şekli varlığıyla,varlık alanıyla doğrudan ilişkilidir.Devletin varlık alanı toprak,n&uu... Devamı

ABD Terör Olayları

2013-04-17 13:13:00

Terör çirkin,korkunç ve insanlık dışı yüzünü dünyaya bir daha gösterdi. http://haber.mynet.com/bomba-duduklu-tencereye-konulmus-689876-dunya/ Devamı

Doğunun Dev Gücü

2013-04-17 13:08:00

http://haber.mynet.com/cin-ilk-kez-asker-sayisini-acikladi-689892-dunya/   Devamı

Suriyede Son'a Adım Adım

2013-04-17 13:02:00

http://haber.mynet.com/samda-polis-karakolu-ele-gecirildi-689974-dunya/ Devamı